Promocje
Wysięgnik  STIHL do GTA 26
Wysięgnik STIHL do GTA 26

349,00 zł

Cena regularna: 369,00 zł

Najniższa cena: 369,00 zł
szt.
Nowości
STIHL Saszetka nerka URBAN
STIHL Saszetka nerka URBAN

60,00 zł

szt.
Kosiarka spalinowa STIHL RM 448.3 V
Kosiarka spalinowa STIHL RM 448.3 V

2 999,00 zł

szt.
Ucho nośne do kosy
Ucho nośne do kosy

29,00 zł

szt.
Bestsellery
Producenci
Odstąpienie od umowy

MOŻESZ ODSTĄPIĆ OD UMOWY (DOKONAĆ ZWROTU) W WYBRANY SPOSÓB: 

lub

  • Tradycyjnie - składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży:

1. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego tutaj, jednakże nie jest to obowiązkowe.

2. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

a. pocztą na adres korespondencyjny: Obsza 141 23-413 Obsza

b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-pilarz.com

 

INNE INFORMACJE:

1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 9. i 13. poniżej.

2. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

4. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy Sprzedaży (na opisanych powyżej zasadach), Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w punktach 9. i 12. poniżej. 

8. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

11. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

12. Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.* 

14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

15. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

  • przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

* W przypadku zwrotu Produktu sposób odesłania zależy wyłącznie od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Jeżeli jednak niemożliwy jest zwrot Produktu w zwykłym trybie pocztą (np. z uwagi na gabaryty) zaleca się skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w transporcie tego typu przesyłek. Po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta pozostaje właściwe przygotowanie Produktu do wysyłki oraz opłacenie usługi. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl